Återinvigning av riksspelmannen Sven Bohms minnessten
på Malungs Gammelgård söndag 18 augusti 2013.


Foto:Staffan Gunnarsson.