Bilder från spelmansstämman på Riihimäki 070901 till Lejsme-Pers minne.

Lejsme-Pers stuga / Allspel
Konsert / Dans
Fikapaus / Buskspel

Foto: Mikael Nordin