Vansbro "Kommunlag"

Uppdat 080408
Då och då  har spelmän från hela Vansbro kommun samlats för att spela tillsammans. I början var det regelbundna träffar mellan de etablerade lagen bara för att det var roligt. Sedan togs dansspelningar i Bingsjö och då övades gemensamma låtar in till detta. Laget har varit vilande ett tag men nu har verksamheten dragits igång igen.

Låtförteckning över låtar som plockats fram som alla redan kan.
Noter till nya låtar 080204 som lärdes ut i Skamheds bystuga (4 st).
Noter till nya låtar 080305 som lärdes ut vid Smedbergsskolan (3 st).
Noter till nya låtar 080404 som lärdes ut i Sälas bystuga
(3 st).


Sista
träffen för terminen blir 4 maj i biblioteket Nås men då blir det troligen inga nya låtar utan enbart träning på de 10 låtar som lärts ut tidigare samt spel ur låtförteckningen.

Nedan finns dokumentet från planeringen inför verksamhetens start med mer detaljer (finns även som kommunlag.pdf).

Bild från träffen i Skamhed 080204


  Bild från övning i Folkets Hus, Vansbro i februari 2002.