Startsida

Presentation

Aktiviteter

Försäljning

Kontakt och
styrelsePortalsida
Folkmusik i
Västerdalarna
 

© 2002
Malungs spelmanslagMalungs spelmanslags styrelse 2018


Ordf. och kontaktperson Hans Bohm 070-720 23 48 hans.bohm@malungsmail.se
Vice ordf. Jerker Hedlund 0280-71576 amiochjerker@telia.com
Sekr. Hans Johansson 0280-10731 fytgopet@hotmail.com 
Kassör Lisa Almlöf 070-398 51 82 lisa.almlof@gmail.com
Styrelseledamot Ingalill Hårdén Hermansson


Bild från årsmötet 2016 där Annie Gunnarsson lämnar över klubban efter mångårigt ordförandeskap.